به وبلاگ ايرانيان خوش آمديدhttp://www.tebyan.net/hassan_mzm/index.aspxfaخدایا{تبلاگ ایرانیان}http://www.tebyan.net/weblog/hassan_mzm/post.aspx?PostID=52678/30/2006 3:45:00 AMدوست دارم {تبلاگ ایرانیان}http://www.tebyan.net/weblog/hassan_mzm/post.aspx?PostID=52648/30/2006 3:23:00 AMتبریک ارز می کنم به تمام شیعیان{تبلاگ ایرانیان}http://www.tebyan.net/weblog/hassan_mzm/post.aspx?PostID=52638/30/2006 3:20:00 AMفرا رسیدن سوم شعبان را تب ری ک می گم_____نیمه شعبان را پیشا پیش تبریک می گویم{ تبلاگ ایرانیان}http://www.tebyan.net/weblog/hassan_mzm/post.aspx?PostID=51738/26/2006 10:34:00 AMخدای مهر با نم{تبلاگ ایرانیان}http://www.tebyan.net/weblog/hassan_mzm/post.aspx?PostID=50908/24/2006 10:47:00 AMبرای ورزش دو ستان{تبلاگ ایرانیان}http://www.tebyan.net/weblog/hassan_mzm/post.aspx?PostID=50898/24/2006 10:23:00 AMآموزش یک دقیقه ای زبان{تبلاگ ایرانیان}http://www.tebyan.net/weblog/hassan_mzm/post.aspx?PostID=50878/24/2006 9:52:00 AMترفند های کامپیوتر اینترنت و... {تبلاگ ایارانیان}http://www.tebyan.net/weblog/hassan_mzm/post.aspx?PostID=50458/23/2006 7:42:00 AMعیدمبعث مبارک{تبلاگ ایرانیان}http://www.tebyan.net/weblog/hassan_mzm/post.aspx?PostID=50308/22/2006 12:44:00 PMموسیقی های تبیان{تبلاگ ایرانیان}http://www.tebyan.net/weblog/hassan_mzm/post.aspx?PostID=49778/21/2006 6:45:00 AM